lnwshop logo
ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
14842 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 11:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212617TH
2กค.จัดส่งคุณ.กฤษฎิ์พิชชา
14819 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 10:38น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212603TH
2กค.จัดส่งคุณ.ชัญญา
14820 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 10:29น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718577TH
2กค.จัดส่งคุณ.สุภาพร
14843 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 10:09น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212594TH
2กค.จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
14844 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 10:05น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212585TH
2กค.จัดส่งคุณ.วารุณี
14825 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212577TH
2กค.จัดส่งคุณ.จตุพร
14828 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212563TH
2กค.จัดส่งคุณ.กฤตยาภรณ์
14823 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:22น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212550TH
2กค.จัดส่งคุณ.รุ่งนภา
14833 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718563TH
2กค.จัดส่งคุณ.วิไล
14831 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:16น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212546TH
2กค.จัดส่งคุณ.กัลยา
14835 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:14น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212532TH
2กค.จัดส่งคุณ.เสาวรส
14838 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:08น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212529TH
2กค.จัดส่งคุณ.อริสรา
14836 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:04น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212515TH
2กค.จัดส่งคุณ.นารีรัตน์
14839 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 03:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212501TH
2กค.จัดส่งคุณ.พิชญา
14845 3 วันที่ผ่านมา
02 ก.ค. 2558 02:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718550TH
2กค.จัดส่งคุณ.พาตีเม๊าะ
14939 6 วันที่ผ่านมา
29 มิ.ย. 2558 03:11น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212492TH
29มิย.จัดส่งคุณ.Panutchakorn
14941 6 วันที่ผ่านมา
29 มิ.ย. 2558 03:09น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718546TH
29มิย.จัดส่งคุณ.พินิดา
14761 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 02:59น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718532TH
28มิย.จัดส่งคุณ.บุษกร
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14795 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 02:44น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718529TH
28มิย.จัดส่งคุณ.นันท์นภัส
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14799 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 02:24น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212489TH
28มิย.จัดส่งคุณ.พนิตสุภา
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14814 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 01:54น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718515TH
28มิย.จัดส่งคุณ.นัฐฑิตา
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14802 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 01:36น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212475TH
28มิย.จัดส่งคุณ.Natjarawee
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14797 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 01:28น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718501TH
28มิย.จัดส่งคุณ.ชนิกานต์
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14803 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 01:03น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718492TH
28มิย.จัดส่งคุณ.กุสุม
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14807 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 00:53น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212461TH
28มิย.จัดส่งคุณ.ลักษณีวรรณ
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14813 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 00:22น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212458TH
28มิย.จัดส่งคุณ.กัญณภัทร
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14816 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2558 00:13น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718489TH
28มิย.จัดส่งคุณ.กุสุมา
(หมายเหตุ:27มิย.13.47น.แจ้งด่วนรหัสPS3,PX,PX1วันนี้รถส่งของถึงทางร้านแล้วค่ะ ขออภัยในความล่าช้าเพราะสินค้าติดด่านตรวจขาเข้าไทย ความล่าช้าในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คสินค้าให้เสร็จภายในคืนนี้ เพื่อจัดส่งของในวันอาทิตย์พรุ้งนี้เลยค่ะ)
14918 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 มิ.ย. 2558 09:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212444TH
25มิย.จัดส่งคุณ.ณพัฐอร
14926 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
25 มิ.ย. 2558 09:45น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718475TH
25มิย.จัดส่งคุณ.นันทิยา
14910 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 มิ.ย. 2558 03:37น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718461TH
24มิย.จัดส่งคุณ.นพรัตน์
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10648 พัสดุ

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

หน้าที่เข้าชม4,848,637 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท5 ก.ค. 58

Go to Top