lnwshop logo
ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รายการสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
14968 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 19:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ (การทำงานของทางร้านจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
14921 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 19:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213100TH
28กค.จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14942 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 19:16น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718784TH
28กค.จัดส่งคุณ.นิธินุช
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14944 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 19:08น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213095TH
28กค.จัดส่งคุณ.นันทกา
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14945 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 16:53น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213087TH
28กค.จัดส่งคุณ.พิชามญชุ์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14946 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 16:45น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213073TH
28กค.จัดส่งคุณ.พิมพาภรณ์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14924 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 16:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213060TH
28กค.จัดส่งคุณ.ดารณี
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14951 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
27 ก.ค. 2558 16:21น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213056TH
28กค.จัดส่งคุณ.ยุกตะนันท์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ ดังนั้นทุกขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของทางร้านเรา ทางร้านจะทำอย่างเร็วสุดและทำอย่างเต็มความสามารถค่ะ/เพิ่มเติม:สินค้าของท่านใดของเข้าครบตามออเดอร์ ทางร้านแพ็คส่งออกเลยค่ะ)
14928 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:35น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213042TH
26กค.จัดส่งคุณ.สรชา
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14933 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:30น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213039TH
26กค.จัดส่งคุณ.ฉมามาศ
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14959 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213025TH
26กค.จัดส่งคุณ.พิชชาพร
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14961 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213011TH
26กค.จัดส่งคุณ.สมจิตต์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14953 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:14น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213008TH
26กค.จัดส่งคุณ.ฐิติมา
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14954 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:10น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212991TH
26กค.จัดส่งคุณ.สุลัดดา
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14950 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 10:03น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212988TH
26กค.จัดส่งคุณ.นวรัตน์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14934 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 09:49น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212974TH
26กค.จัดส่งคุณ.เสาวลักษณ์
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14935 2 วันที่ผ่านมา
26 ก.ค. 2558 09:44น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212965TH
26กค.จัดส่งคุณ.จันทร์เพ็ญ
(เนื่องจากด่านตรวจสินค้าขาเข้าไทย มีการปฏิรูปและปรับกระบวนการตรวจที่เข็มงวดมากจึงทำให้เกิดความล่าช้า การทำงานที่ด่านจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ แต่เพื่อไม่ให้สินค้าล่าช้าไปกว่านี้ ของที่เข้ามาวันเสาร์ทางร้านจะรีบทำการเช็คและแพ็คส่งของในวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ)
14947 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:33น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212957TH
25กค.จัดส่งคุณ.รุ้งกาล
14948 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212943TH
25กค.จัดส่งคุณ.กานต์สิรี
14955 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:22น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212930TH
25กค.จัดส่งคุณ.Punnee
14956 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:16น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212926TH
25กค.จัดส่งคุณ.สายพิน
14960 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:13น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212912TH
25กค.จัดส่งคุณ.วรรณุษา
14964 3 วันที่ผ่านมา
25 ก.ค. 2558 10:09น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212909TH
25กค.จัดส่งคุณ.วาสนา
14873 4 วันที่ผ่านมา
24 ก.ค. 2558 01:46น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212890TH
24กค.จัดส่งคุณ.จตุรภัทร
14914 5 วันที่ผ่านมา
23 ก.ค. 2558 00:49น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718775TH
23กค.จัดส่งคุณ.รุจาลักษมิ์
14912 5 วันที่ผ่านมา
23 ก.ค. 2558 00:42น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212886TH
23กค.จัดส่งคุณ.กฤษฎิ์พิชชา
14925 5 วันที่ผ่านมา
23 ก.ค. 2558 00:35น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718767TH
23กค.จัดส่งคุณ.มยุรี
14927 5 วันที่ผ่านมา
23 ก.ค. 2558 00:03น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718753TH
23กค.จัดส่งคุณ.มาลินี
14901 6 วันที่ผ่านมา
21 ก.ค. 2558 22:28น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212872TH
22กค.จัดส่งคุณ.เมทินี
14905 6 วันที่ผ่านมา
21 ก.ค. 2558 22:21น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723212869TH
22กค.จัดส่งคุณ.อารยา
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10721 พัสดุ

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

หน้าที่เข้าชม4,901,810 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท27 ก.ค. 58
Go to Top