ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
143312 วันที่ผ่านมา
02 มี.ค. 2558 00:48น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848622045TH
2มีค.จัดส่งคุณ.พรทิพย์
143293 วันที่ผ่านมา
01 มี.ค. 2558 02:54น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848622037TH
2มีค.จัดส่งคุณ.ปัทมา
143145 วันที่ผ่านมา
27 ก.พ. 2558 01:17น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822247TH
27กพ.จัดส่งคุณ.รัฐวรรณ
143041 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ก.พ. 2558 22:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822233TH
จัดส่งฟรีลงทะเบียน+ต่างหูแถม (ช่วงโปรตรุษจีน)
25กพ.จัดส่งคุณ.อรอนงค์
142771 สัปดาห์ที่ผ่านมา
22 ก.พ. 2558 20:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822220TH
23กพ.จัดส่งคุณ.ชุติมา (+ต่างหู)
142991 สัปดาห์ที่ผ่านมา
22 ก.พ. 2558 20:43น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)RI480822216TH
จัดส่งฟรีลงทะเบียน+ต่างหูแถม (ช่วงโปรตรุษจีน)
23กพ.จัดส่งคุณ.ธีรนันท์
142891 สัปดาห์ที่ผ่านมา
22 ก.พ. 2558 03:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822202TH
จัดส่งฟรีลงทะเบียน+ต่างหูแถม (ช่วงโปรตรุษจีน)
23กพ.จัดส่งคุณ.จิราภา
142961 สัปดาห์ที่ผ่านมา
22 ก.พ. 2558 02:48น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822193TH
จัดส่งฟรีลงทะเบียน+ต่างหูแถม (ช่วงโปรตรุษจีน)
23กพ.จัดส่งคุณ.หนึ่งฤทัย
142921 สัปดาห์ที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2558 04:16น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)RI480822180TH
จัดส่งฟรีลงทะเบียน+ต่างหูแถม (ช่วงโปรตรุษจีน)
21กพ.จัดส่งคุณ.นิตยา
141352 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 06:07น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848622023TH
17กพ.จัดส่งคุณ.แอลณา
141682 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 05:13น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848622010TH
17กพ.จัดส่งคุณ.จันทร์เพ็ญ
141422 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 04:52น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848622006TH
17กพ.จัดส่งคุณ.อรอุมา
141702 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 04:30น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822162TH
17กพ.จัดส่งคุณ.ภูริดา
141712 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 04:15น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822159TH
17กพ.จัดส่งคุณ.วิภาณี
141732 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 04:01น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621990TH
17กพ.จัดส่งคุณ.เกษร
142732 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 03:46น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621986TH
17กพ.จัดส่งคุณ.ปวีณา
142782 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 ก.พ. 2558 03:39น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822145TH
17กพ.จัดส่งคุณ.สิรินารถ
141622 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 07:36น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621972TH
16กพ.จัดส่งคุณ.Sudaporn
141332 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 07:17น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621969TH
16กพ.จัดส่งคุณ.อรวรรณ
141592 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:56น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621955TH
16กพ.จัดส่งคุณ.สุภาพร
141262 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:53น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621941TH
16กพ.จัดส่งคุณ.สุภาพร
141362 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:48น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621938TH
16กพ.จัดส่งคุณ.Rinrada
141372 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822131TH
16กพ.จัดส่งคุณ.ปาริชาติ
141412 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822128TH
16กพ.จัดส่งคุณ.จิตติยา
141722 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:20น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822114TH
16กพ.จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
141442 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:08น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822105TH
16กพ.จัดส่งคุณ.มนทิรา
141462 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 06:02น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822091TH
16กพ.จัดส่งคุณ.อิงพร
141572 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 05:49น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822088TH
16กพ.จัดส่งคุณ.อลิสา
141672 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 05:36น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822074TH
16กพ.จัดส่งคุณ.แพรวพราว
141692 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2558 05:26น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480822065TH
16กพ.จัดส่งคุณ.นางกาญจณี
แสดงที่ 1-30 จากทั้งหมด 10216
..23

เจ้าของเว็บ:Meme,Pairin Theptawat

เว็บไซต์:www.meme-yookyikshop.com

อีเมล:meme-yookyikshop@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์:0837977970

เวลาทำการติดต่อ:11.00-23.30 น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู> ORDER.IDรายการสั่งซื้อ/แจ้งชำระเงิน/ยกเลิกสินค้า/เช็คสถานะ/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ 1.มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ [7721]

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

สนใจแปะแบนเนอร์ส่งอีเมลหรือข้อความติดต่อทางร้านได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

หน้าที่เข้าชม4,531,156 หน้า
ร้านค้าอัพเดท4 มี.ค. 58
Go to Top