lnwshop logo
แบบไปรษณีย์ไทย
ส่งของโดยประมาณ 11.00 น.
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R
ระยะรอรับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E
ระยะรอรับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P
ระยะรอรับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)
  
การจัดส่งแบบไปรษณีย์ไทย
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์ ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ
 
 
 
แบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส
ส่งของโดยประมาณบ่าย3
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
แทร็คพัสดุเป็นตัวเลข
ระยะรอรับสินค้า 1 - 3 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
การจัดส่งแบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส ทางร้านจะแจ้งวันที่จัดส่งจริงและจะส่งSMSแจ้งเลขแทร็คให้ท่านทราบภายหลังจัดส่งไปแล้วค่ะ
 
 
  
ระยะเวลารอรับพัสดุเป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนงานการนำส่งพัสดุ
 
ทางร้านจะแจ้งวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งไว้ค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
15515 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215508TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ชมพูนุท
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15517 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:27น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ED834197153TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.รีย์ริน
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15521 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:23น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215499TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ฉมามาศ
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15523 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ED834197140TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.น้ำฝน
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15524 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:14น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ED834197136TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.วันทนี
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15526 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:08น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111720006TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.วัชรีวรรณ
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15532 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 10:01น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719997TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ลดาวัลย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15533 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:58น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215485TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.โสภิตา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15534 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215471TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ไอรินทร์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15546 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:51น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215468TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ณีรนุช
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15540 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215454TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.ไอลดา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15548 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:44น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719983TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.พิมพ์ลดา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15552 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
01 ธ.ค. 2558 09:38น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215445TH
จัดส่งจริง1ธค:คุณ.จุฑารัตน์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15618 1 วันที่ผ่านมา
30 พ.ย. 2558 19:26น.
ขนส่งเอกชน kerry express ถึงปลายทาง 1-3วัน > จ่ายครั้งที่2 (ค่าบริการจัดส่งตามที่บริษัทขนส่งแจ้งมาค่ะ) ส่งจริง20พย:ส่งคุณ.สุวรรณา
ขนส่งเอกชน KERRY EXPRESS ระยะเวลารอรับพัสดุที่บ้าน1-3วันถึงปลายทาง
>เลขแทร็ค17840280
15610 3 วันที่ผ่านมา
28 พ.ย. 2558 01:04น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215437TH
จัดส่งจริง28พย:คุณ.วณิชยา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15499 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 03:48น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ส่งจริง27พย:ส่งคุณ.ชลธิชา
ปรับการส่งเป็นขนส่งเอกชนบริษัท KERRY EXPRESS ระยะเวลารอรับพัสดุที่บ้าน1-3วันถึงปลายทาง
>เลขแทร็ค17840221
15506 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 03:24น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ส่งจริง27พย:ส่งคุณ.เวธนี
ปรับการส่งเป็นขนส่งเอกชนบริษัท KERRY EXPRESS ระยะเวลารอรับพัสดุที่บ้าน1-3วันถึงปลายทาง
>เลขแทร็ค17840222
15503 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 02:58น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719970TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.นันท์นภัส
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15502 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 02:51น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215423TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.จรัสชนม์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15508 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 02:43น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215410TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.ไอรินทร์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15469 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 02:24น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215406TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.รัชนีย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15477 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 02:06น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215397TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.ภัทราพร
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15505 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 01:50น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215383TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.พญ.จรรยวรรษมน
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15495 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 01:42น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215370TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.สนธญา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15480 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 01:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215366TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.ปุณณภา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15498 4 วันที่ผ่านมา
27 พ.ย. 2558 01:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215352TH
จัดส่งจริง27พย:คุณ.นวรัตน์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15494 5 วันที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2558 11:02น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215349TH
จัดส่งจริง26พย:คุณ.ณัฏฐ์ธิมา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15510 5 วันที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2558 10:58น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215335TH
จัดส่งจริง26พย:คุณ.อภิญญา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15488 5 วันที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2558 10:51น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723215321TH
จัดส่งจริง26พย:คุณ.วราภรณ์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15609 5 วันที่ผ่านมา
26 พ.ย. 2558 10:49น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719966TH
จัดส่งจริง26พย:คุณ.ฉัตรชนก
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 11118 พัสดุ

  

  

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

MEMBER มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

JOIN ยืนยันการเป็นสมาชิก

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

หมวดหมู่สินค้า

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม5,190,631 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท1 ธ.ค. 58

 

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ดูรายละเอียดตะกร้า / สั่งซื้อ
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย,สินค้าทางร้านนำเข้าเอง ขายถูก ซื้อปลีกในราคาส่ง,ซื้อปลีก1ตัวใส่เองคุ้ม-ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้-ตัวแทนก็อปรูปไปขายมีกำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน,สั่งซื้อออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
เบอร์โทร : 083-797-7970
อีเมล : meme-yookyikshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top