ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
141801 วันที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2558 01:44น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821683TH
30มค.จัดส่งคุณ.ฐิติพร
140591 วันที่ผ่านมา
29 ม.ค. 2558 23:56น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)สินค้ามีปัญหาระหว่างโกดังสินค้า ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
140421 วันที่ผ่านมา
29 ม.ค. 2558 23:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)สินค้ามีปัญหาระหว่างโกดังสินค้า ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
140161 วันที่ผ่านมา
29 ม.ค. 2558 23:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)สินค้ามีปัญหาระหว่างโกดังสินค้า ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
140224 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 17:54น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)EE126962012TH
27มค.จัดส่งคุณ.Kamonchanok,JAPAN
139984 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 01:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EI848621615TH
27มค.จัดส่งคุณ.กรกฏ
141644 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 01:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821670TH
27มค.จัดส่งคุณ.พัทธยา
141564 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 00:56น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621601TH
27มค.จัดส่งคุณ.ณัฐชยา
141584 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 00:51น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821666TH
27มค.จัดส่งคุณ.ชฎาพร
141544 วันที่ผ่านมา
27 ม.ค. 2558 00:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821652TH
27มค.จัดส่งคุณ.วันวิสาข์
139994 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 23:56น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627502TH
27มค.จัดส่งคุณ.ลลิตา
(กล่องใหญ่จำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
140134 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 23:39น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621592TH
27มค.จัดส่งคุณ.ปนัดดา
140014 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 23:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821649TH
27มค.จัดส่งคุณ.มนทิรา
140054 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 23:05น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821635TH
27มค.จัดส่งคุณ.สุธีกานต์
140215 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 22:42น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627493TH
27มค.จัดส่งคุณ.สนธยา
(กล่องใหญ่จำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
139925 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 07:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821621TH
26มค.จัดส่งคุณ.ศุภามาศ
139965 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 07:41น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621589TH
26มค.จัดส่งคุณ.ลลิตา
139975 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 07:33น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821618TH
26มค.จัดส่งคุณ.ศศินุช
139875 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 07:10น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821604TH
26มค.จัดส่งคุณ.เพ็ญยุพา
139595 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 06:58น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821595TH
26มค.จัดส่งคุณ.ระเมียร
139475 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 06:44น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621575TH
26มค.จัดส่งคุณ.ธนันชนก
139535 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 06:23น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621561TH
26มค.จัดส่งคุณ.มัลลิกา
140095 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 06:10น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821581TH
26มค.จัดส่งคุณ.บุษยานันท์
140145 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 06:00น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621558TH
26มค.จัดส่งคุณ.สุภัทรา
140065 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 05:52น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821578TH
26มค.จัดส่งคุณ.สุธีกานต์
141535 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 05:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821564TH
26มค.จัดส่งคุณ.อัญชลี
141515 วันที่ผ่านมา
26 ม.ค. 2558 05:43น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821555TH
26มค.จัดส่งคุณ.พรภวิษย์
140111 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2558 03:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848621544TH
24มค.จัดส่งคุณ.นิธินุช
140041 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2558 03:09น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821547TH
24มค.จัดส่งคุณ.วิภาดา
140031 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2558 03:02น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480821533TH
24มค.จัดส่งคุณ.วุฒิพร
แสดงที่ 1-30 จากทั้งหมด 10108
..23

เจ้าของเว็บ:Meme,Pairin Theptawat

เว็บไซต์:www.meme-yookyikshop.com

อีเมล:meme-yookyikshop@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์:0837977970

เวลาทำการติดต่อ:11.00-23.30 น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู> ORDER.IDรายการสั่งซื้อ/แจ้งชำระเงิน/ยกเลิกสินค้า/เช็คสถานะ/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ 1.มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ [7539]

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

สนใจแปะแบนเนอร์ส่งอีเมลหรือข้อความติดต่อทางร้านได้เลยค่ะ

 

 

 

 

หน้าที่เข้าชม4,454,097 หน้า
ร้านค้าอัพเดท31 ม.ค. 58
Go to Top