ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

..เช็คเลข รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
1346015 ชั่วโมงที่ผ่านมา
30 ต.ค. 2557 06:14น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406896TH
30/10 จัดส่งคุณ.นฤมล
1344515 ชั่วโมงที่ผ่านมา
30 ต.ค. 2557 06:11น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823178TH
30/10 จัดส่งคุณ.อัญชลี
131301 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 07:34น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627238TH
29/10 จัดส่งคุณ.พัชราพร
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
130791 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 06:53น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627224TH
29/10 จัดส่งคุณ.สุรีวัลย์
(น้ำหนักเกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
131531 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 06:18น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823164TH
29/10 จัดส่งคุณ.ทองสา
130191 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 05:55น.
พัสดุหนัก PB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางเน็ตไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน)PB221627215TH
29/10 จัดส่งคุณ.รุ่งนภา
130391 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 05:31น.
พัสดุหนัก PB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางเน็ตไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน)PB221627207TH
29/10 จัดส่งคุณ.รุ่งนภา
131801 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 04:59น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406882TH
29/10 จัดส่งคุณ.พงศธร
131681 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 04:38น.
พัสดุหนัก PB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางเน็ตไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน)PB221627198TH
29/10 จัดส่งคุณ.ธนิดา
131601 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 04:23น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627184TH
29/10 จัดส่งคุณ.อัญชลี
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
130101 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 04:05น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406879TH
29/10 จัดส่งคุณ.นันท์นภัส
130901 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 03:01น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406865TH
29/10 จัดส่งคุณ.ระวิวรรณ
131241 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 02:16น.
พัสดุหนัก PB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางเน็ตไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน)PB221627175TH
29/10 จัดส่งคุณ.จิณณพัต
134381 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 01:48น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823155TH
29/10 จัดส่งคุณ.Dressฯ
130751 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 01:39น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823147TH
29/10 จัดส่งคุณ.นภสร
129601 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 01:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823133TH
29/10 จัดส่งคุณ.พรศิริ
131101 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 01:24น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823120TH
29/10 จัดส่งคุณ.สุวรรณา
130801 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 01:11น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823116TH
29/10 จัดส่งคุณ.ปราณี
130141 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:58น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406851TH
29/10 จัดส่งคุณ.ยุพิณ
129991 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:49น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823102TH
29/10 จัดส่งคุณ.ปณิตา
131081 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:34น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823093TH
29/10 จัดส่งคุณ.กัญญ์กนิษฐ์
129071 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:28น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823080TH
29/10 จัดส่งคุณ.อนงค์
130331 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:20น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406848TH
29/10 จัดส่งคุณ.สุพรรณิการ์
130351 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:10น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823076TH
29/10 จัดส่งคุณ.อัมพรพัชร์
129821 วันที่ผ่านมา
29 ต.ค. 2557 00:04น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406834TH
29/10 จัดส่งคุณ.มุขดา
130731 วันที่ผ่านมา
28 ต.ค. 2557 23:59น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823062TH
29/10 จัดส่งคุณ.พรปวีณ์
130631 วันที่ผ่านมา
28 ต.ค. 2557 23:54น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH920823059TH
29/10 จัดส่งคุณ.กุสุม
130621 วันที่ผ่านมา
28 ต.ค. 2557 23:48น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226406825TH
29/10 จัดส่งคุณ.กานดา
130662 วันที่ผ่านมา
28 ต.ค. 2557 21:58น.
พัสดุหนัก PB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางเน็ตไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน)PB221627167TH
29/10 จัดส่งคุณ.ณัฏฐณิศา
130772 วันที่ผ่านมา
28 ต.ค. 2557 21:33น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627153TH
29/10 จัดส่งคุณ.วราวัลย์
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
แสดงที่ 1-30 จากทั้งหมด 9519
..23

เมเม่ Pairin Theptawat

www.meme-yookyikshop.com

meme-yookyikshop@hotmail.com

083-797-7970

เวลาติดต่อ:11.00-23.00น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยค่ะ 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้ว สามารถดู > เลขบิล ORDER ID / รายการสั่งซื้อสินค้า / แจ้งชำระเงิน / ยกเลิกสินค้า / เช็คสถานะ / เช็คเลขพัสดุ > ได้ที่ 1.มุมสมาชิก ค่ะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 

แนะนำการใช้ระบบเว็บ

 

 

 วิธี สมัครสมาชิกใหม่

 

 วิธี ดูว่ากดปุ่ม JOIN แล้วหรือยัง

 

 วิธี LOGINสมาชิกเข้าระบบ

 

 วิธี สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บ

 

 วิธี ชำระเงินเพื่อโอนค่าสินค้า

 

 วิธี แจ้งชำระเงินที่ถูกต้อง

 

 วิธี ดูสถานะบิลใบออเดอร์สินค้า

 

 วิธี ยกเลิกรายการที่สั่งไปแล้ว

 

 ไม่เป็นสมาชิกดูสถานะยังไง

 

 รูปเหมือนกันแต่ราคาต่างกัน

 

 เงื่อนไขเปลี่ยนสินค้า/คืนเงินสินค้า

 

 การแจ้งรายละเอียด สี/ไซน์ ของสินค้าที่ต้องการ

 

 

รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย

 

 

 รายละเอียดตัวแทน สมัครฟรี

 

 สิทธิ์พิเศษ สำหรับตัวแทน

 

 เตือนตัวแทน ควรปฏิบัติควรระวัง

 

 ตัวแทนต้องแจ้งชื่อ ผู้ส่ง/ผู้รับ

 

 ตัวแทนมีข้อสงสัย คำถามยอดฮิต

 

 

Pre-Order อ่านก่อนสั่งซื้อ

 

 

 PRE-ORDER คืออะไร

 

 เงื่อนไขข้อตกลงการสั่งพรีออเดอร์

 

 ศึกษาระยะเวลาวันขึ้นตู้ ship out

 

 

ค่าจัดส่ง / งานไปรษณีย์

 

 

 ค่าบริการ จัดส่งสินค้า

 

 ระยะเวลารอรับสินค้า

 

 เช็ครหัสพัสดุที่จัดส่งไปแล้ว

 

 แนะนำเลือกการจัดส่งให้เหมาะกับจำนวนสินค้า

 

 ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุไปรษณีย์,ล่าช้า,ไม่ได้รับ,หาย,ถูกตีกลับ

 

 

ภาพผลงาน / ภาพสินค้าจริง

 

 

 รวมภาพประกอบสินค้าจริง ภาค1

 

 รวมภาพประกอบสินค้าจริง ภาค2

 

 รวมภาพ นำเข้า,แพ็ค,ส่งออกจริง

 

 เสียงตอบรับจากลูกค้าที่น่ารัก

 

 ได้รับร้านค้าเด่นเทพประจำวัน

 

 ได้รับLNWSHOP MOST JOIN

 

 

ตัวช่วย นำทาง

 

 

 ค้นหาสินค้า ด้วยรหัสหรือชื่อสินค้า

 

 ช่วยแปลภาษา จีนเป็นไทย

 

 ช่วยแปลงหน่วย เซนติเมตรเป็นนิ้ว

 

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ (สินค้านำเข้าตามออเดอร์การสั่งซื้อเท่านั้น) [6386]

  แจ้งลูกค้า ให้เลือกการส่งสินค้าให้ถูกต้องตามปริมาณน้ำหนักและการรับประกันพัสดุสินค้าของท่าน  

 
เสื้อผ้า 1-8 ชิ้น เลือกส่ง
ลงทะเบียน
ด่วนems
พัสดุหนักPB*ต้องมากกว่า6ชิ้น
 
กระเป๋า/รองเท้า 1-4 ชิ้น เลือกส่ง
ลงทะเบียน
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
เสื้อผ้า 9 ชิ้นขึ้นไป เลือกส่ง
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
กระเป๋า/รองเท้า 5 ชิ้นขึ้นไป เลือกส่ง
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
ทางร้านขออนุญาตแจ้งก่อนณ.ตรงนี้ เนื่องจากพี่พนักงานที่ไปรษณีย์แจ้งมาค่ะ ว่าให้เลือกการจัดส่งให้เหมาะกับน้ำหนักและขนาดกล่องพัสดุ
 
พัสดุสินค้าของลูกค้าท่านใดที่เลือกจัดส่งแบบลงทะเบียน ถ้ามีน้ำหนักเกิน2กก.หรือกล่องพัสดุใหญ่เกิน ทางร้านขอปรับให้เป็นการส่งแบบพัสดุหนักPBเลยนะคะ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการแพ็คของ) 
 

วันหยุดเทศกาล จีน-ไทย

* จีนหยุด ช่วงก่อนปีใหม่สากล (ปลายปี-ต้นปี)- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน ขนส่งจีน จะหยุดทำการ ตามวันเทศกาลต่างๆ (แจ้งโดยคร่าวๆ แต่ละร้านของทางจีน จะหยุดทำการไม่พร้อมกันเสมอไปค่ะ)

* จีนหยุด ช่วงวันตรุษจีน ปีใหม่ของจีน (เป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกัน)

* จีนหยุด วันเชงเม้ง

* จีนหยุด วันแรงงาน

* จีนหยุด วันไหว้บ๊ะจ่าง

* จีนหยุด วันชาติจีน

- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน โกดังรับสินค้า ขนส่งจีน จะหยุดทำการแต่ละปีอาจมีช่วงวันหยุดที่ไม่ตรงกันทุกปี และอาจมีหยุดทำการไม่พร้อมกัน แต่ทางเมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุด และแจ้งข่าวสารต่างๆเป็นระยะให้รับทราบกันค่ะ

- ขนส่งไทย หยุดทำการตามเทศกาลของบ้านเรา และ หยุดทำการ เสาร์และอาทิตย์ 

วันหยุด !!! เป็นปัจจัยนึ่ง ทำสินค้ามาถึงช้า ขอแจ้งให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วกัน

 
 
null
 
 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 


083-797-7970
Go to Top