ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อน ที่จะจัดส่งพัสดุที่ ที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงบ่ายของวันถัดไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

..เช็คเลข รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
125022 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:34น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404612TH
20/8 จัดส่งคุณ.เพ็ญยุพา
124862 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:25น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404609TH
20/8 จัดส่งคุณ.รัตนาภรณ์
124942 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:22น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404590TH
20/8 จัดส่งคุณ.สมจิตต์
125032 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343575TH
20/8 จัดส่งคุณ.นันทิการ์
124922 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:16น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404586TH
20/8 จัดส่งคุณ.วรินกาญจน์
122482 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 11:08น.
พัสดุของหนักP (สินค้าต้องมากกว่า 5ชิ้นขึ้นไป) (แปรผันตามจำนวน)PB221626714TH
20/8 จัดส่งคุณ.ช่อลัดดา
121893 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 10:27น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404572TH
20/8 จัดส่งคุณ.เบญจมาภรณ์
122613 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 10:08น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404569TH
20/8 จัดส่งคุณ.พิมพวรรณ
122733 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343561TH
20/8 จัดส่งคุณ.ลักษณีวรรณ
122634 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:43น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404555TH
20/8 จัดส่งคุณ.อรพรรณ รพ.
122184 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221626705TH
20/8 จัดส่งคุณ.วิภาดา
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนัก)
122594 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:26น.
พัสดุของหนักP (สินค้าต้องมากกว่า 5ชิ้นขึ้นไป) (แปรผันตามจำนวน)PB221626691TH
20/8 จัดส่งคุณ.อนุชนา
122624 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:20น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404541TH
20/8 จัดส่งคุณ.กฤติกา
121974 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:15น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404538TH
20/8 จัดส่งคุณ.ศศิธร
122254 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:08น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343558TH
20/8 จัดส่งคุณ.กชามาศ
120824 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 09:00น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221626688TH
20/8 จัดส่งคุณ.ประถมาภรณ์
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนัก)
122524 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 08:52น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343544TH
20/8 จัดส่งคุณ.ปัณชญา
122084 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 08:48น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404524TH
20/8 จัดส่งคุณ.ศศิธร
122295 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 08:37น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404507TH
20/8 จัดส่งคุณ.ศศิธร
122725 ชั่วโมงที่ผ่านมา
20 ส.ค. 2557 08:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404515TH
20/8 จัดส่งคุณ.นรกมล
121851 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 11:14น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343535TH
19/8 จัดส่งคุณ.ณฤมล
(ใช้บริการตัวแทนฯ 1ผู้รับต่อ1ใบออเดอร์)
122441 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 10:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343527TH
19/8 จัดส่งคุณ.มะลิวัลย์
121811 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 10:42น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343513TH
19/8 จัดส่งคุณ.สุดา
122761 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 10:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404498TH
19/8 จัดส่งคุณ.ธนันชนก
122681 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 10:21น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343500TH
19/8 จัดส่งคุณ.สนธญา
122651 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 10:07น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404484TH
19/8 จัดส่งคุณ.ศศิธร
122261 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 09:57น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343495TH
19/8 จัดส่งคุณ.ศิริวิมล
122641 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 09:47น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL226404475TH
19/8 จัดส่งคุณ.อี๊ด
122431 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 09:39น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343487TH
19/8 จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
122671 วันที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2557 09:20น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RH918343473TH
19/8 จัดส่งคุณ.ศิริพร
แสดงที่ 1-30 จากทั้งหมด 8863
..23
สินค้าใหม่พร้อมส่ง เป็นสินค้าที่ทางร้านมีสต็อกไว้พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที

- เมื่อกดสั่งซื้อเสร็จตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจะได้รับ AutoMail 1ฉบับ ลูกค้าต้องรอ sms แจ้งยอดทางมือถือก่อน

- เมื่อได้รับ sms แจ้งยอด / สามารถโอนเงินได้ทันที กรุณาโอนภายใน 24 ชม. หลังได้รับ sms

- เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งยอดโอนให้ทางร้านทราบด้วยค่ะ

- หลัง 5ทุ่ม.เป็นต้นไป ทางร้านจะเช็คและเพ็คสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้นทันที

 สินค้าพรีออเดอร์ เป็นสินค้าที่สั่งเข้ามาตามออเดอร์ลูกค้าเท่านั้นและเป็นสินค้าที่ต้องรอตามระยะเวลาที่ทางร้านแจ้งไว้ในเงื่อนไขสินค้าพรีฯ

- เมื่อกดสั่งซื้อเสร็จตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจะได้รับ AutoMail 1ฉบับ

- โอนเงินตามทีระบบแจ้งไว้ได้เลย / สามารถโอนได้ทันที / สามารถโอนวันที่ปิดรอบได้แต่ไม่เกิน 2ทุ่ม

* ทุกรายการโอนเงินแล้ว ต้องแจ้งยอดการโอนเงินให้ทางร้านทราบ ภายใน 12 ชม.* ยอดที่ท่านโอนมาจะได้ไม่ตกหล่นค่ะ 

 ธ. กรุงเทพ สาขาปากช่อง 331-439860-7 ออมทรัพย์ ไพลิน เทพธวัช
 ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาปากช่อง 622-254824-6 ออมทรัพย์ ไพลิน เทพธวัช
 ธ. กสิกรไทย สาขาปากช่อง 188-2-69095-0 ออมทรัพย์ ไพลิน เทพธวัช
 ธ. กรุงไทย สาขาปากช่อง 303-0-63735-2 ออมทรัพย์ ไพลิน เทพธวัช
 
 

 

การแจ้งชำระเงิน

โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบด้วยนะคะ

แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ >> คลิ๊กที่นี่ เพิ่อแจ้งชำระเงินทันที << 

 
 
 
 
- ขอบคุณค่ะ - 

เจ้าของร้าน : เมเม่,Pairin Theptawat

เว็บร้าน : meme-yookyikshop.com

เบอร์ร้าน : 083-797-7970

เวลาติดต่อ : 11.00-23.00น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยค่ะ 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้ว สามารถดู > เลขบิล ORDER ID / รายการสั่งซื้อสินค้า / แจ้งชำระเงิน / ยกเลิกสินค้า / เช็คสถานะ / เช็คเลขพัสดุ > ได้ที่ 1.มุมสมาชิก ค่ะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CATEGORY/หมวดหมู่สินค้า

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ (สินค้านำเข้าตามออเดอร์การสั่งซื้อเท่านั้น) [5845]

  แจ้งลูกค้า ให้เลือกการส่งสินค้าให้ถูกต้องตามปริมาณน้ำหนักและการรับประกันพัสดุสินค้าของท่าน  

 
เสื้อผ้า 1-8 ชิ้น เลือกส่ง
ลงทะเบียน
ด่วนems
พัสดุหนักPB*ต้องมากกว่า5ชิ้นขึ้น
 
กระเป๋า/รองเท้า 1-4 ชิ้น เลือกส่ง
ลงทะเบียน
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
เสื้อผ้า 9 ชิ้นขึ้นไป เลือกส่ง
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
กระเป๋า/รองเท้า 5 ชิ้นขึ้นไป เลือกส่ง
ด่วนems
พัสดุหนักPB
 
ทางร้านขออนุญาตแจ้งก่อนณ.ตรงนี้ เนื่องจากพี่พนักงานที่ไปรษณีย์แจ้งมาค่ะ ว่าให้เลือกการจัดส่งให้เหมาะกับน้ำหนักและขนาดกล่องพัสดุ
 
พัสดุสินค้าของลูกค้าท่านใดที่เลือกจัดส่งแบบลงทะเบียน ถ้ามีน้ำหนักเกิน2กก.หรือกล่องพัสดุใหญ่เกิน ทางร้านขอปรับให้เป็นการส่งแบบพัสดุหนักPBเลยนะคะ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการแพ็คของ) 
 

วันหยุดเทศกาล จีน-ไทย

* จีนหยุด ช่วงก่อนปีใหม่สากล (ปลายปี-ต้นปี)- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน ขนส่งจีน จะหยุดทำการ ตามวันเทศกาลต่างๆ (แจ้งโดยคร่าวๆ แต่ละร้านของทางจีน จะหยุดทำการไม่พร้อมกันเสมอไปค่ะ)

* จีนหยุด ช่วงวันตรุษจีน ปีใหม่ของจีน (เป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกัน)

* จีนหยุด วันเชงเม้ง

* จีนหยุด วันแรงงาน

* จีนหยุด วันไหว้บ๊ะจ่าง

* จีนหยุด วันชาติจีน

- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน โกดังรับสินค้า ขนส่งจีน จะหยุดทำการแต่ละปีอาจมีช่วงวันหยุดที่ไม่ตรงกันทุกปี และอาจมีหยุดทำการไม่พร้อมกัน แต่ทางเมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุด และแจ้งข่าวสารต่างๆเป็นระยะให้รับทราบกันค่ะ

- ขนส่งไทย หยุดทำการตามเทศกาลของบ้านเรา และ หยุดทำการ เสาร์และอาทิตย์ 

วันหยุด !!! เป็นปัจจัยนึ่ง ทำสินค้ามาถึงช้า ขอแจ้งให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วกัน

 
 
null
 
 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 


083-797-7970
Go to Top