lnwshop logo
ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รายการสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
15094 2 วันที่ผ่านมา
01 ก.ย. 2558 23:54น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719095TH
2กย,จัดส่งคุณ.วิจิตรศรี
15075 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 04:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) PB221627706TH
31สค,จัดส่งคุณ.Kornrit
(กล่องใหญ่จำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
15096 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 03:18น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719073TH
31สค,จัดส่งคุณ.เกษร
15067 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:55น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719060TH
31สค,จัดส่งคุณ.กัญณภัทร
15081 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:40น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213674TH
31สค,จัดส่งคุณ.ปณิตา
15080 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:36น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213665TH
31สค,จัดส่งคุณ.ศุภสุตา
15085 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:31น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213657TH
31สค,จัดส่งคุณ.นิลุบล
15093 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719056TH
31สค,จัดส่งคุณ.สุภาวรรณ
15102 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:11น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213643TH
31สค,จัดส่งคุณ.สมจิตต์
15097 4 วันที่ผ่านมา
31 ส.ค. 2558 02:02น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ (การทำงานของทางร้านจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
15164 4 วันที่ผ่านมา
30 ส.ค. 2558 21:39น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213626TH
RI723213630TH
31สค,จัดส่งคุณ.ลัดดา
1กล่องRI723213626TH
1ซองRI723213630TH
15166 4 วันที่ผ่านมา
30 ส.ค. 2558 20:33น.
ขนส่งเอกชน kerry express ถึงปลายทาง 1-3วัน > จ่ายครั้งที่2 (ค่าบริการจัดส่งตามที่บริษัทขนส่งแจ้งมาค่ะ) RI723213612TH
31สค,จัดส่งคุณ.ณัฏฐพัชร์ (เปลี่ยนเป็นจัดส่งลงทะเบียน)
15066 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 03:54น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213609TH
24สค,จัดส่งคุณ.ฐิติมา
15074 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 03:44น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719042TH
24สค,จัดส่งคุณ.ธิดา
15060 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 03:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213590TH
24สค,จัดส่งคุณ.อภิษฎา
15062 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 03:16น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213586TH
24สค,จัดส่งคุณ.พิมพาภรณ์
15072 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 03:07น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213572TH
24สค,จัดส่งคุณ.เดือนนภา
15076 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:56น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213569TH
24สค,จัดส่งคุณ.สรินทร์ทิพย์
15059 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:49น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213555TH
24สค,จัดส่งคุณ.ฐานิดา
15069 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:43น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213541TH
24สค,จัดส่งคุณ.เดือนนภา
15065 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:38น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213538TH
24สค,จัดส่งคุณ.สุคนธา
15071 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213524TH
24สค,จัดส่งคุณ.ดารณี
15079 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213515TH
24สค,จัดส่งคุณ.นพรัตน์
15073 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 02:15น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213507TH
24สค,จัดส่งคุณ.ชลภัสสรณ์
15078 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 01:59น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213498TH
24สค,จัดส่งคุณ.ดวงใจ
15061 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
24 ส.ค. 2558 01:22น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ (การทำงานของทางร้านจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
15025 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2558 10:42น.
พัสดุหนักPB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางแทรคไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน) PB221627697TH
19สค,จัดส่งคุณ.กุสุม
15039 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2558 10:34น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719039TH
19สค,จัดส่งคุณ.วราวัลย์
15046 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2558 10:24น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719025TH
19สค,จัดส่งคุณ.ทิพาพร
15048 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 ส.ค. 2558 10:17น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723213484TH
19สค,จัดส่งคุณ.วิภาดา
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10816 พัสดุ

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

หน้าที่เข้าชม4,981,533 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท4 ก.ย. 58
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ดูรายละเอียดตะกร้า / สั่งซื้อ
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย,สินค้าทางร้านนำเข้าเอง ขายถูก ซื้อปลีกในราคาส่ง,ซื้อปลีก1ตัวใส่เองคุ้ม-ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้-ตัวแทนก็อปรูปไปขายมีกำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน,สั่งซื้อออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
เบอร์โทร : 083-797-7970
อีเมล : meme-yookyikshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
Share หน้านี้
แชร์หน้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
พูดคุยกับร้านนี้

TOP Go To Top
Go to Top