ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
14655 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2558 00:58น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้า,24พค.ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14650 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2558 00:57น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้า,24พค.ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14699 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2558 00:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้า,24พค.ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14646 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 21:17น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) KERRY 15691312 > 21พค,จัดส่งคุณ.รุจิรา
14624 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 05:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823786TH
21พค,จัดส่งคุณ.อัญชลี
14615 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 05:28น.
พัสดุหนักPB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางแทรคไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน) PB221627666TH
21พค,จัดส่งคุณ.พิมพาภรณ์
14614 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 05:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718081TH
21พค,จัดส่งคุณ.ธิดา
14623 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 05:07น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718078TH
21พค,จัดส่งคุณ.ลำพูน
14637 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 04:55น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823772TH
21พค,จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
14526 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 04:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718064TH
21พค,จัดส่งคุณ.ณัฐชนาธิป
14617 3 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 04:09น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718055TH
21พค,จัดส่งคุณ.แซงแซว
14620 4 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 03:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718047TH
21พค,จัดส่งคุณ.รัตนา
14628 4 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 03:46น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823769TH
21พค,จัดส่งคุณ.สรชา
14631 4 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 03:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823755TH
21พค,จัดส่งคุณ.วิมาณ
14644 4 วันที่ผ่านมา
21 พ.ค. 2558 02:59น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823741TH
21พค,จัดส่งคุณ.พรนภา
14635 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 06:10น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718033TH
18พค,จัดส่งคุณ.เกษร
14641 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 06:06น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718020TH
18พค,จัดส่งคุณ.ศรีไพร
14622 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 06:02น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718016TH
18พค,จัดส่งคุณ.อาภา
14627 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:56น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823738TH
18พค,จัดส่งคุณ.สิริญญา
14633 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:47น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111718002TH
18พค,จัดส่งคุณ.สุนันทา
14611 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:43น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823724TH
18พค,จัดส่งคุณ.สุวพร
14626 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:35น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111717996TH
18พค,จัดส่งคุณ.อรุณวตี
14616 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:24น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111717982TH
18พค,จัดส่งคุณ.ปพิชญา
14567 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:09น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111717979TH
18พค,จัดส่งคุณ.ชนิกา
14741 6 วันที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2558 05:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480823715TH
18พค,จัดส่งคุณ.ชลลดา
14612 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2558 23:06น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้า,16พค.ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14640 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
17 พ.ค. 2558 23:06น.
พัสดุหนักPB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางแทรคไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้า,16พค.ทางร้านส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริง รอทางร้านค้าจีนตอบเมลกลับ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14725 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
16 พ.ค. 2558 01:05น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111717965TH
16พค,จัดส่งคุณ.พัชรินทร์
14607 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 พ.ค. 2558 00:00น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111717951TH
15พค,จัดส่งคุณ.ชนัดดา
14578 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
14 พ.ค. 2558 23:50น.
พัสดุหนักPB สินค้ามากกว่า6ชิ้น (เลขเช็คทางแทรคไม่ได้) (แปรผันตามจำนวน) PB221627652TH
15พค,จัดส่งคุณ.สุทธิลักษณ์
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10508 พัสดุ

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ [8599]

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใดที่โทรเข้ามาพูดโทรมาถาม ส่ง whatsappถาม นู่นนี่นั่น เพื่อสืบข้อมูลอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน ตัวเมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

หน้าที่เข้าชม4,747,686 หน้า
ร้านค้าอัพเดท25 พ.ค. 58

Go to Top