ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

..เช็คเลข รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
137969 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 02:02น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620813TH
22/12 จัดส่งคุณ.กัลยาณี
138099 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 01:56น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620800TH
22/12 จัดส่งคุณ.สุดารัตน์
138159 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 01:39น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820918TH
22/12 จัดส่งคุณ.นวรัตน์
137209 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 01:24น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820904TH
22/12 จัดส่งคุณ.วีนัสริน
1376210 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 01:05น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820895TH
22/12 จัดส่ง.กานดา
(ง.ท.ค.33บ.)
1377410 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 00:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620795TH
22/12 จัดส่ง.วัสรินทร์
1373310 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 00:14น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620787TH
22/12 จัดส่ง.ภูรีนุช
1375811 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 00:09น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620773TH
22/12 จัดส่ง.รุ่งทิวา
1376611 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 00:04น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620760TH
22/12 จัดส่ง.Valentina
1376711 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2557 00:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820881TH
22/12 จัดส่ง.Dressme ฯ
1377511 ชั่วโมงที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2557 23:56น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820878TH
22/12 จัดส่งคุณ.ณัชชา
1371112 ชั่วโมงที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2557 23:09น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627462TH
22/12 จัดส่งคุณ.จันทร์เพ็ญ
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
1381812 ชั่วโมงที่ผ่านมา
21 ธ.ค. 2557 22:31น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
139312 วันที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2557 02:28น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820864TH
20/12 จัดส่ง. Dressme.ฯ
139272 วันที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2557 02:23น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620756TH
20/12 จัดส่งคุณ.จิราพร
139282 วันที่ผ่านมา
20 ธ.ค. 2557 02:20น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820855TH
20/12 จัดส่งคุณ.พรทิพย์
139023 วันที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2557 07:30น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620742TH
19/12 จัดส่งคุณ.นาคพันธ์
(ง.ท.ค.395บ.)
139243 วันที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2557 07:22น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620739TH
19/12 จัดส่งคุณ.ใหม่ศิวิภรณ์
139213 วันที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2557 07:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820847TH
19/12 จัดส่งคุณ.อนงค์
139193 วันที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2557 07:15น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620725TH
19/12 จัดส่งคุณ.พรรณพัชนันท์
139204 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 23:25น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820833TH
18/12 จัดส่งคุณ.จริยาพร
139034 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 21:04น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620711TH
18/12 จัดส่งคุณ.พูลศรี
(หมายเหตุ*ขออภัยระบบสต็อกพร้อมส่งมีเหตุขัดข้อง ทางร้านจึงจัดส่งในวันที่18/12แบบอีเอ็มเอสและพร้อมส่วนลด20บ.ทอนคืน)
137264 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 20:08น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)PB221627459TH
18/12 จัดส่งคุณ.พรศิริ
(กล่องใหญ่เกินมาตราฐานลงทะเบียนจำเป็นต้องส่งแบบพัสดุหนักPB)
137054 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 19:51น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620708TH
18/12 จัดส่งคุณ.พณัชวรี
137074 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 19:45น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620699TH
18/12 จัดส่งคุณ.น้ำอ้อย
139184 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 19:40น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820820TH
18/12 จัดส่ง พ.อ.อ.หญิงรสณา
137194 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 19:35น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620685TH
18/12 จัดส่งคุณ.ศรีสุดา
137094 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 18:16น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820816TH
18/12 จัดส่งคุณ.นภัสวรรณ
137234 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 18:03น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน)RI480820802TH
18/12 จัดส่งคุณ.นิตยา
137364 วันที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2557 17:55น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน)EL848620671TH
18/12 จัดส่งคุณ.นูรมา
แสดงที่ 1-30 จากทั้งหมด 9936
..23

เจ้าของเว็บ:Meme,Pairin Theptawat

เว็บไซต์:www.meme-yookyikshop.com

อีเมล:meme-yookyikshop@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์:0837977970

เวลาทำการติดต่อ:11.00-23.30 น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู> ORDER.IDรายการสั่งซื้อ/แจ้งชำระเงิน/ยกเลิกสินค้า/เช็คสถานะ/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ 1.มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 

แนะนำการใช้ระบบเว็บ

 

 

 วิธี สมัครสมาชิกใหม่

 

 วิธี ดูว่ากดปุ่ม JOIN แล้วหรือยัง

 

 วิธี LOGINสมาชิกเข้าระบบ

 

 วิธี สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บ

 

 วิธี ชำระเงินเพื่อโอนค่าสินค้า

 

 วิธี แจ้งชำระเงินที่ถูกต้อง

 

 วิธี ดูสถานะบิลใบออเดอร์สินค้า

 

 วิธี ยกเลิกรายการที่สั่งไปแล้ว

 

 ไม่เป็นสมาชิกดูสถานะยังไง

 

 รูปเหมือนกันแต่ราคาต่างกัน

 

 เงื่อนไขเปลี่ยนสินค้า/คืนเงินสินค้า

 

 การแจ้งรายละเอียด สี/ไซน์ ของสินค้าที่ต้องการ

 

 

รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย

 

 

 รายละเอียดตัวแทน สมัครฟรี

 

 สิทธิ์พิเศษ สำหรับตัวแทน

 

 เตือนตัวแทน ควรปฏิบัติควรระวัง

 

 ตัวแทนต้องแจ้งชื่อ ผู้ส่ง/ผู้รับ

 

 ตัวแทนมีข้อสงสัย คำถามยอดฮิต 

 

 topmyjob เขียนบทความแนะนำเกี่ยวกับการรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ของร้านเมเม่-ยุ๊กยิ๊ก

 

 

Pre-Order อ่านก่อนสั่งซื้อ

 

 

 PRE-ORDER คืออะไร

 

 เงื่อนไขข้อตกลงการสั่งพรีออเดอร์

 

 ศึกษาระยะเวลาวันขึ้นตู้ ship out

 

 

ค่าจัดส่ง / งานไปรษณีย์

 

 

 ค่าบริการ จัดส่งสินค้า

 

 ระยะเวลารอรับสินค้า

 

 เช็ครหัสพัสดุที่จัดส่งไปแล้ว

 

 แนะนำเลือกรูปแบบการจัดส่งให้เหมาะกับจำนวนสินค้า

 

 ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานพัสดุไปรษณีย์,ล่าช้า,ไม่ได้รับ,หาย,ถูกตีกลับ

 

 

ภาพผลงาน / ภาพสินค้าจริง

 

 

 รวมภาพประกอบสินค้าจริง ภาค1

 

 รวมภาพประกอบสินค้าจริง ภาค2

 

 รวมภาพ นำเข้า,แพ็ค,ส่งออกจริง

 

 เสียงตอบรับจากลูกค้าที่น่ารัก

 

 ได้รับร้านค้าเด่นเทพประจำวัน

 

 ได้รับLNWSHOP MOST JOIN 

 

 

ตัวช่วย นำทาง

 

 

 ค้นหาสินค้า ด้วยรหัสหรือชื่อสินค้า

 

 ช่วยแปลภาษา จีนเป็นไทย

 

 ช่วยแปลงหน่วย เซนติเมตรเป็นนิ้ว

 

Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ (สินค้านำเข้าตามออเดอร์การสั่งซื้อเท่านั้น) [6978]

วันหยุดเทศกาล จีน-ไทย

* จีนหยุด ช่วงก่อนปีใหม่สากล (ปลายปี-ต้นปี)- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน ขนส่งจีน จะหยุดทำการ ตามวันเทศกาลต่างๆ (แจ้งโดยคร่าวๆ แต่ละร้านของทางจีน จะหยุดทำการไม่พร้อมกันเสมอไปค่ะ)

* จีนหยุด ช่วงวันตรุษจีน ปีใหม่ของจีน (เป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกัน)

* จีนหยุด วันเชงเม้ง

* จีนหยุด วันแรงงาน

* จีนหยุด วันไหว้บ๊ะจ่าง

* จีนหยุด วันชาติจีน

- ร้านขายส่งจีนตัวโรงงาน โกดังรับสินค้า ขนส่งจีน จะหยุดทำการแต่ละปีอาจมีช่วงวันหยุดที่ไม่ตรงกันทุกปี และอาจมีหยุดทำการไม่พร้อมกัน แต่ทางเมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันหยุด และแจ้งข่าวสารต่างๆเป็นระยะให้รับทราบกันค่ะ

- ขนส่งไทย หยุดทำการตามเทศกาลของบ้านเรา และ หยุดทำการ เสาร์และอาทิตย์ 

วันหยุด !!! เป็นปัจจัยนึ่ง ทำสินค้ามาถึงช้า ขอแจ้งให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วกัน

null
 
 
 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 


083-797-7970
Go to Top