lnwshop logo
แบบไปรษณีย์ไทย
ส่งของโดยประมาณ 11.00 น.
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R
ระยะรอรับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E
ระยะรอรับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P
ระยะรอรับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)
  
การจัดส่งแบบไปรษณีย์ไทย
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์ ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ
 
 
 
แบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส
ส่งของโดยประมาณบ่าย3
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
แทร็คพัสดุเป็นตัวเลข
ระยะรอรับสินค้า 1 - 3 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
การจัดส่งแบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส ทางร้านจะแจ้งวันที่จัดส่งจริงและจะส่งSMSแจ้งเลขแทร็คให้ท่านทราบภายหลังจัดส่งไปแล้วค่ะ
 
 
  
ระยะเวลารอรับพัสดุเป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนงานการนำส่งพัสดุ
 
ทางร้านจะแจ้งวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งไว้ค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
15950 1 วันที่ผ่านมา
07 ก.พ. 2559 23:28น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944307TH
จัดส่งจริง8กพ:คุณภรณ์ทิพย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15944 1 วันที่ผ่านมา
07 ก.พ. 2559 23:21น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944298TH
จัดส่งจริง8กพ:คุณธนินท์ธร
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15946 1 วันที่ผ่านมา
07 ก.พ. 2559 23:15น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853460TH
จัดส่งจริง8กพ:คุณวลียา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15943 1 วันที่ผ่านมา
07 ก.พ. 2559 23:04น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853456TH
จัดส่งจริง8กพ:คุณขนิษฐา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15791 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 04:39น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853442TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณสังวาลย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15796 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 04:28น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853439TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณดารารัตน์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15806 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 04:22น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853425TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณตระการตา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15808 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 04:09น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944284TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณ.เกษร
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15938 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 04:03น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853411TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณณัฐณิชา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15937 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 03:52น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853408TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณจันทร์ประภา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15934 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 03:46น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853399TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณ.กฤษฎิ์พิชชา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15935 3 วันที่ผ่านมา
05 ก.พ. 2559 03:41น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853385TH
จัดส่งจริง5กพ:คุณ.อริสรา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15790 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 04:44น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) PB221627799TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.อัญชลี
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง+น้ำหนักมาตราฐานลงทะเบียน+กล่องใหญ่เกินจึงไม่สามารถส่งแบบลงทะเบียนได้+ปรับเป็นการส่งแบบพัสดุของหนักแทน)
15754 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 04:34น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853371TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.กิรณา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15748 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 04:24น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944275TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.นางเบญจวรรณ
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15763 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 04:18น.
ขนส่งเอกชน KERRY EXPRESS >ปลายทางเฉพาะ กทม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ *ไม่จำกัดจำนวนชิ้น*ค่าจัดส่งเป็นราคาสุทธิ (คงที่) แทร็ค18381428
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.กุสุม
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง/สามารถนำแทร็คไปเช็คในระบบได้หลัง17.00น.เป็นต้นไป)
15787 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 04:05น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853368TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.Ratchadaporn
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15789 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:58น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853354TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.จารุวรรณ
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15788 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:47น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853345TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.พัดชา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15797 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:41น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853337TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.นางพรทิพย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15809 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:34น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853323TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.ซาย
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15811 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:30น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944267TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.สมิตา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15817 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 03:22น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853310TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.พนัชกร
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15813 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 02:42น.
E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) EP385944253TH
จัดส่งจริง4กพ:คุณ.สุลาวัลย์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15798 4 วันที่ผ่านมา
04 ก.พ. 2559 02:29น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8)
ร้านจีนแจ้งจัดส่งแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางเราส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริงรอร้านจีนตอบกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้:ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืนได้ค่ะ
(การทำงานของทางจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเรา,ขออภัยในความบกพร่องของทางจีนค่ะ)
15926 5 วันที่ผ่านมา
03 ก.พ. 2559 10:55น.
ขนส่งเอกชน KERRY EXPRESS >ปลายทางเฉพาะ กทม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ *ไม่จำกัดจำนวนชิ้น*ค่าจัดส่งเป็นราคาสุทธิ (คงที่) แทร็ค18381427
จัดส่งจริง3กพ:คุณ.สุวรรณา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง/สามารถนำแทร็คไปเช็คในระบบได้หลัง17.00น.เป็นต้นไป)
15925 5 วันที่ผ่านมา
03 ก.พ. 2559 10:35น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853306TH
จัดส่งจริง3กพ:คุณ.สุดาวรรณ์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15927 5 วันที่ผ่านมา
03 ก.พ. 2559 04:13น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853297TH
จัดส่งจริง3กพ:คุณ.กษิรา
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15923 5 วันที่ผ่านมา
03 ก.พ. 2559 03:58น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853283TH
จัดส่งจริง3กพ:คุณ.ประทุมพร
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
15919 6 วันที่ผ่านมา
02 ก.พ. 2559 03:56น.
R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้) (แปรผันตามจำนวน) RJ697853270TH
จัดส่งจริง2กพ:คุณ.สมจิตต์
(แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 11345 พัสดุ

  

  

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

MEMBER มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

JOIN ยืนยันการเป็นสมาชิก

ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
www.meme-yookyikshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 1-14กพ.เป็นวันหยุดยาวของทางฝั่งจีน ช่วงนี้ร้านจีนจะมีปรับเช็คสต็อกและลบลิ้งสินค้ารุ่นที่หมดไปแล้วหรือรุ่นที่เลิกผลิตออกจากระบบไป ฉะนั้นลิ้งสินค้าที่ทางจีนลบออกไป ลิ้งที่หน้าเว็บร้านเมเม่จะหายตามเช่นกัน

ตั้งแต่ 15กพ.เป็นต้นไป ที่จีนเปิดทำการปกติ ทางร้านถึงจะมีการอับเดตสินค้าพรีแบบใหม่ๆเข้าระบบหน้าเว็บตามปกตินะคะ

เพราะหลังจีนเปิดทำการจะเริ่มอับเดตสินค้าแบบใหม่เข้าระบบค่ะ

หมวดหมู่สินค้า

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม5,358,412 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท8 ก.พ. 59

 

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ดูรายละเอียดตะกร้า / สั่งซื้อ
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop - แหล่งรวม เสื้อผ้าขายส่ง เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้านำเข้าจากจีน เสื้อผ้าแพลตตินั่ม ถูกสุดบนอินเตอร์เน็ตราคาเริ่มที่55บาท แบบใหม่อับเดตทุกวัน รับตัวแทนขายและบริการจัดส่งสินค้าแทนให้ค่ะ
เบอร์โทร : 083-797-7970
อีเมล : meme-yookyikshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top