lnwshop logo
meme-yookyikshop ปรารถนาดีและขอแจ้งเตือนภัยให้ทราบทั่วกัน
ขณะนี้มีพวกกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้เลขพัสดุในการแอบอ้างว่าส่งของไปแล้ว
คลิ๊กอ่าน เพื่อรู้ทันกลโกง จะได้ไม่ตกเป็นผู้เสียหายกันนะคะ
 
  
ระยะเวลารอรับพัสดุเป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนงานการนำส่งพัสดุ
ทางร้านจะแจ้งวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งไว้ค่ะ
 
 
แบบไปรษณีย์ไทย
ส่งของโดยประมาณ 11.00 น.
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R
ระยะรอรับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E
ระยะรอรับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P
ระยะรอรับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)
  
การจัดส่งแบบไปรษณีย์ไทย
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์ ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ
 
 
 
แบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส
ส่งของโดยประมาณบ่าย4โมง
ส่งจันทร์-เสาร์/งดส่งวันอาทิตย์
 
แทร็คพัสดุเป็นตัวเลข
ระยะรอรับสินค้า 1 - 3 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
การจัดส่งแบบขนส่งเอกชนเคอร์รี่เอ็กเพรส ทางร้านจะแจ้งวันที่จัดส่งจริงและจะส่งSMSแจ้งเลขแทร็คให้ท่านทราบภายหลังจัดส่งไปแล้วค่ะ
 
 
  
 

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17875 วันที่ทำการจัดส่ง :14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
24 ต.ค. 2559 06:11 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547466TH จัดส่ง24ตค:คุณกานต์มณี (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17873 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
24 ต.ค. 2559 06:04 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094175TH จัดส่งจริง24ตค:คุณมณฑิรา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17871 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
24 ต.ค. 2559 05:57 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094167TH จัดส่งจริง24ตค:คุณปานจิตร (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17882 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
24 ต.ค. 2559 05:52 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547452TH จัดส่ง24ตค:คุณปานจิตร (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17880 วันที่ทำการจัดส่ง :15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
24 ต.ค. 2559 05:48 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094153TH จัดส่งจริง24ตค:คุณศิริรัตน์ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17868 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
22 ต.ค. 2559 01:53 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094140TH จัดส่งจริง22ตค:คุณอำภา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17865 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
22 ต.ค. 2559 01:45 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547449TH จัดส่ง22ตค:คุณฐิติมา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17869 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
22 ต.ค. 2559 01:31 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094136TH จัดส่งจริง22ตค:คุณปานจิตร (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17857 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
21 ต.ค. 2559 04:41 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547435TH จัดส่ง21ตค:คุณภัทรธิดา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17844 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
21 ต.ค. 2559 04:36 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547421TH จัดส่ง21ตค:คุณปาณิศา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17850 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 07:50 น.
วิธีการจัดส่ง :ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส>ปลายทางพื้นที่อื่นๆทุกภาคทุกจังหวัด *จำนวนสินค้า31-40ชิ้น* (คงที่)
จัดส่งจริง20ตค:คุณมลจิรา (เลขแทร็คขนส่งเคอร์รี่-smsแจ้งส่วนตัวภายหลังจัดส่งเข้าระบบไปแล้ว)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17837 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 07:31 น.
วิธีการจัดส่ง :ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส>ปลายทางพื้นที่อื่นๆทุกภาคทุกจังหวัด *จำนวนสินค้า21-30ชิ้น* (คงที่)
จัดส่งจริง20ตค:คุณอนุวัฒน์ (เลขแทร็คขนส่งเคอร์รี่-smsแจ้งส่วนตัวภายหลังจัดส่งเข้าระบบไปแล้ว)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17845 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 07:16 น.
วิธีการจัดส่ง :ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส>ปลายทางเฉพาะ กทม ปทุม นน สมุทรปราการ สมุทรสาคร *จำนวนสินค้า1-10ชิ้น* (คงที่)
จัดส่งจริง20ตค:คุณวนัสนันท์ (เลขแทร็คขนส่งเคอร์รี่-smsแจ้งส่วนตัวภายหลังจัดส่งเข้าระบบไปแล้ว)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17852 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 07:03 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094122TH จัดส่งจริง20ตค:คุณจุฑาสิณี (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17851 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 06:54 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094119TH จัดส่งจริง20ตค:คุณสมศรี (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17856 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
20 ต.ค. 2559 06:41 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094105TH จัดส่งจริง20ตค:คุณพิมพ์เพ็ญ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17835 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 05:40 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094096TH จัดส่งจริง19ตค:คุณอุไร (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17834 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 05:22 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547418TH จัดส่ง19ตค:คุณรัตนาภรณ์ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17829 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 05:18 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094082TH จัดส่งจริง19ตค:คุณฉัตรทิพย์ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17842 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 05:00 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547404TH จัดส่ง19ตค:คุณเกษณี (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17836 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 04:55 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547395TH จัดส่ง19ตค:คุณนิศาชล (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17843 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
19 ต.ค. 2559 04:31 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547381TH จัดส่ง19ตค:คุณกาญจนา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17831 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 05:39 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547378TH จัดส่ง18ตค:คุณทัสมา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17568 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 05:19 น.
วิธีการจัดส่ง :P.พัสดุธรรมดา (เช็คทางเน็ตไม่ได้+สินค้ามากกว่า6ชิ้นขึ้นไป+กรณีเลือกส่งแบบนี้แต่สินค้าที่สั่งน้อยกว่า6ชิ้นขอไม่จัดส่งและจะโทรแจ้งตามภายหลังให้ลูกค้าทราบส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อส่งแบบลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
PB644972023TH จัดส่ง18ตค:คุณฐานิดา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17589 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 05:08 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547364TH จัดส่ง18ตค:คุณจริยวรรณ์ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17591 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 04:57 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547355TH จัดส่ง18ตค:คุณวรรณวรา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17560 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 04:49 น.
วิธีการจัดส่ง :ขนส่งเคอรี่เอ็กซ์เพรส>ปลายทางพื้นที่อื่นๆทุกภาคทุกจังหวัด *จำนวนสินค้า1-10ชิ้น* (คงที่)
จัดส่งจริง18ตค:คุณอัจฉราภา (เลขแทร็คขนส่งเคอร์รี่-smsแจ้งส่วนตัวภายหลังจัดส่งเข้าระบบไปแล้ว)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17588 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 04:31 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094065TH จัดส่งจริง18ตค:คุณนิภาพร (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17571 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 04:06 น.
วิธีการจัดส่ง :R.ลงทะเบียน (เช็คทางเน็ตได้+สินค้าจำกัดไม่เกิน8ชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
RK216547347TH จัดส่ง18ตค:คุณภณิษา (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :17597 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2559 04:02 น.
วิธีการจัดส่ง :E.ด่วนอีเอ็มเอส (เช็คทางเน็ตได้+ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) (แปรผันตามจำนวนรวมของสินค้า)
EQ083094051TH จัดส่งจริง18ตค:คุณพูนทรัพย์ (แจ้งเลขอัตโนมัติก่อนจัดส่ง)
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 12750 พัสดุ

  

  

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

ร้านmeme-yookyikshop จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง ราคาถูกสุดเริ่มที่55บาท และรับตัวแทนจำหน่าย
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง ราคาถูกสุดเริ่มที่55บาท และรับตัวแทนจำหน่าย
www.meme-yookyikshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ สุภาพกันเองไม่เครียด บริการด้วยความเต็มใจ

ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด

ทุกคำถามยินดีตอบค่ะ

 ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ

ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว

มีความสุขกับการช็อปปิ้ง

อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา

ขอให้ทุกๆท่าน

สนุกกับการช้อปปิ้ง

สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย

สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง

ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้

ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ

ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้อีก

ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน

^^ ค้าขายดีเฮงๆรวยๆกันนะคะ ^^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน 

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน 

แล้วแวะมาใหม่นะคะ

> คลิ๊กดูทั้งหมด < 

ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “meme-yookyikshop จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง ราคาถูกสุดเริ่มที่55บาท และรับตัวแทนจำหน่าย” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน

หน้าที่เข้าชม6,127,400 ครั้ง
เปิดร้าน28 พ.ย. 2554
ร้านค้าอัพเดท24 ต.ค. 2559

 

 ประกาศ วันที่ 1กย.59

ขนส่งเอกชนเคอร์รี่มีการปรับเปลี่ยนค่าบริการขนส่ง ปรับตามไซส์กล่อง+ตามน้ำหนัก ทางร้านจึงขอแจ้งให้ทราบจ้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง ราคาถูกสุดเริ่มที่55บาท และรับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง ราคาถูกสุดเริ่มที่55บาท และรับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop แหล่งรวม เสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้านำเข้าจากจีน เสื้อผ้าแพลตตินั่ม ถูกสุดเริ่มที่55บาท รับตัวแทนขายและบริการจัดส่งสินค้าแทนให้ค่ะ
เบอร์โทร : 083-797-7970
อีเมล : meme-yookyikshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top