lnwshop logo
ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 7 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้)

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เร็วหรือช้า นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
15237 1 วันที่ผ่านมา
09 ต.ค. 2558 13:45น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขสินค้าพรีฯ) สินค้าสูญหายระหว่างทางมาไทย,ทางเราส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนแล้วค่ะ>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืนได้ค่ะ (การทำงานของทางจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
15240 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 02:42น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719440TH
6ตค,จัดส่งคุณ.สุนี
15243 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 02:27น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214269TH
6ตค,จัดส่งคุณ.ญดา
15247 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 02:11น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719453TH
6ตค,จัดส่งคุณ.เกษร
15253 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 02:01น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214255TH
6ตค,จัดส่งคุณ.วรัญญา
15250 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 01:54น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214241TH
6ตค,จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
15238 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 01:45น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214238TH
6ตค,จัดส่งคุณ.อุบลวรรณ
15349 4 วันที่ผ่านมา
06 ต.ค. 2558 01:35น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719436TH
6ตค,จัดส่งคุณ.พชรมณ
15248 5 วันที่ผ่านมา
05 ต.ค. 2558 00:39น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719422TH
5ตค,จัดส่งคุณ.พรสุข
15188 5 วันที่ผ่านมา
05 ต.ค. 2558 00:04น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719419TH
5ตค,จัดส่งคุณ.ยุกตะนันท์
15210 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 23:54น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719405TH
5ตค,จัดส่งคุณ.ณัฐชนาธิป
15217 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 23:40น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214224TH
5ตค,จัดส่งคุณ.นิรมล
15227 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 23:32น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214215TH
5ตค,จัดส่งคุณ.มณเฑียร
15230 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 23:22น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214207TH
5ตค,จัดส่งคุณ.จิราภรณ์
15242 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 23:06น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719396TH
5ตค,จัดส่งคุณ.นฤมล
15249 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 22:56น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214198TH
5ตค,จัดส่งคุณ.ธัณย์สิตา
15251 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 22:51น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719382TH
5ตค,จัดส่งคุณ.สายฝน
15231 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 22:42น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214184TH
5ตค,จัดส่งคุณ.นิภาพร
15252 5 วันที่ผ่านมา
04 ต.ค. 2558 22:37น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214175TH
5ตค,จัดส่งคุณ.สุพัตรา (เลขที่37)
15199 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
03 ต.ค. 2558 03:39น.
ขนส่งเอกชน kerry express ถึงปลายทาง 1-3วัน > จ่ายครั้งที่2 (ค่าบริการจัดส่งตามที่บริษัทขนส่งแจ้งมาค่ะ) EN111719379TH
3ตค,จัดส่งคุณ.กมลวรรณ
15319 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 02:14น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214167TH
1ตค.จัดส่งคุณ.นิตติญา
15200 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:47น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214153TH
1ตค.จัดส่งคุณ.สุภาพร
15211 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:43น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719365TH
1ตค.จัดส่งคุณ.นิอร
15220 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:37น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719351TH
1ตค.จัดส่งคุณ.มริสา
15222 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:34น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214140TH
1ตค.จัดส่งคุณ.พัชรินทร์
15223 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214136TH
1ตค.จัดส่งคุณ.ปทิตตา
15219 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:23น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางเราส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริงรอทางร้านจีนตอบกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืนได้ค่ะ (การทำงานของทางจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
15224 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:22น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) (ตามเงื่อนไขสินค้าพรีข้อที่.8) ร้านจีนแจ้งจัดส่งสินค้าแต่เช็คจริงไม่มีสินค้ามา,ทางเราส่งเรื่องแจ้งร้านจีนเคลมขอรับเงินคืนเพราะไม่มีสินค้ามาจริงรอทางร้านจีนตอบกลับมา>ดังนั้น*PREorderบิลนี้ :ลูกค้าสามารถแจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืนได้ค่ะ (การทำงานของทางจีนจะอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางร้านเราค่ะ,ขออภัยในความบกพร่องของทางร้านจีนค่ะ)
15191 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
01 ต.ค. 2558 01:19น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI723214122TH
1ตค.จัดส่งคุณ.สาวิตรี
(พร้อมใบแจ้งอธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุความล่าช้าจากระบบสถานะฝ่ายจีน)
15311 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
30 ก.ย. 2558 04:20น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EN111719348TH
30กย.จัดส่งคุณ.ณภาภัช
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10918 พัสดุ

  

  

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู > รายการสั่งซื้อ/รายการแจ้งชำระเงิน/ยกเลิกบิลสินค้า/เช็คสถานะบิล/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ member มุมสมาชิก นะคะ

MEMBER มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

-เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว กดคลิ๊กที่ปุ่ม JOIN ยืนยันเป็นสมาชิกด้วยนะคะ

-คลิ๊ก 1ครั้ง แล้วกดตอบยอมรับค่ะ (กดแค่ครั้งแรกเท่านั้นค่ะ)

JOIN ยืนยันการเป็นสมาชิก

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

หมวดหมู่สินค้า

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ สุภาพกันเองไม่เครียด บริการด้วยความเต็มใจ
 
ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด
ทุกคำถามยินดีตอบค่ะ
 
 ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว
มีความสุขกับการช็อปปิ้ง
อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
^^ ค้าขายดีเฮงๆรวยๆกันนะคะ ^^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม5,066,429 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท10 ต.ค. 58
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
ดูรายละเอียดตะกร้า / สั่งซื้อ
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านmeme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย
meme-yookyikshop จำหน่าย เสื้อแฟชั่นเกาหลีราคาถูก ขายส่ง ถูกสุดบนอินเทอร์เน็ต รับตัวแทนจำหน่าย,สินค้าทางร้านนำเข้าเอง ขายถูก ซื้อปลีกในราคาส่ง,ซื้อปลีก1ตัวใส่เองคุ้ม-ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้-ตัวแทนก็อปรูปไปขายมีกำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน,สั่งซื้อออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
เบอร์โทร : 083-797-7970
อีเมล : meme-yookyikshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top