ส่งของโดยประมาณ 11.00น. ส่งของจันทร์-เสาร์ งดส่งวันอาทิตย์
 
ลงทะเบียน ขึ้นต้น R :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้ , กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งลงทะเบียน อย่างเร็ว 3 วันถึงปลายทาง)
 
ด่วน EMS ขึ้นต้น E :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 2 - 3 วันทำการ 
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตได้, กรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง นครราชสีมา ส่งด่วน อย่างเร็ว 2 วันถึงปลายทาง)
 
พัสดุของหนัก ขึ้นต้น P :: ระยะเวลาการได้รับสินค้า 3 - 5 วันทำการ
(เช็คเลขพัสดุทางเน็ตไม่ได้ , แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เท่าๆกันกับแบบลงทะเบียน )

ระยะเวลาการได้รับพัสดุ เป็นระยะเวลาโดยมาตราฐานปกติทั่วๆไป
แต่ระยะเวลาการได้รับพัสดุ ช้า/เร็ว นั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของบุรุษไปรษณีย์ในการนำจ่ายพัสดุ
  
ทางร้านจะแจ้งเลขพัสดุล่วงหน้าก่อนจัดส่งพัสดุที่ทำการไปรษณีย์
ดังนั้น เมื่อเข้ามาเช็คที่ Order ID ของท่าน แล้วเจอเลขพัสดุแจ้งไว้แล้ว
สามารถนำเลขของท่านไปตรวจสอบและเช็คได้ในช่วงหลังเที่ยงวันไปค่ะ  
  
ทางร้านจะแจ้งเลขวันที่กำกับไว้เพื่อให้ลูกค้ารับทราบว่าทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่าน ณ.วันที่แจ้งค่ะ

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMSและไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
รหัสสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
14363 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 04:04น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822746TH
31มีค.จัดส่งคุณ.กฤตติการ
14358 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:55น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622332TH
31มีค.จัดส่งคุณ.นิธินุช
14368 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:43น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822732TH
31มีค.จัดส่งคุณ.ปุณิกา
14375 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:33น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622329TH
31มีค.จัดส่งคุณ.ศิรินภา
14355 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:19น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622315TH
31มีค.จัดส่งคุณ.ปัทมา
14281 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:15น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622301TH
31มีค.จัดส่งคุณ.น้ำอ้อย
14388 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 03:06น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822729TH
31มีค.จัดส่งคุณ.จรรยพร
14354 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 02:58น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ระบบร้านจีนแจ้งสินค้ามีปัญหาปรับปรุงสต็อก ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14394 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 02:58น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ระบบร้านจีนแจ้งสินค้ามีปัญหาปรับปรุงสต็อก ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14393 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 02:58น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) ระบบร้านจีนแจ้งสินค้ามีปัญหาปรับปรุงสต็อก ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14392 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2558 02:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) ระบบร้านจีนแจ้งสินค้ามีปัญหาปรับปรุงสต็อก ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14208 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 10:04น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) ออเดอร์นี้อยู่ในสินค้าพรีฯช่วงรอบพุธที่ 4มีค. ตามประกาศที่แจ้งทางหน้าเว็บ กพ.ทางร้านงดส่งออเดอร์ไปจีนเพราะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนทั้งเดือนค่ะ / แจ้งสถานะสินค้าสูญหายที่โกดังจีน ทางร้านได้ติดต่อกับร้านจีนทำเรื่องขอเป็นเงินคืนแทนค่ะ ขออภัยในความล่าช้าผลพ่วงนี้มาจากเทศกาลหยุดตรุษจีน > PREorderสินค้าขาด:แจ้งใช้เครดิต/ขอเงินคืน ได้ค่ะ
14246 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 07:56น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622292TH
30มีค.จัดส่งคุณ.สุวิชชา
14225 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 07:29น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622289TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ลลิตา
14193 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 07:06น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822715TH
30มีค.จัดส่งคุณ.กุสุม
14330 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 06:57น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822701TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ชื่นฤดี
14347 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 06:42น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622275TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ซูไรนา
14335 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 06:21น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622261TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ณัฏฐ์ธิมา
14271 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:59น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622258TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ปนัดดา
14348 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:52น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822692TH
30มีค.จัดส่งคุณ.อุมารินทร์
14275 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:45น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822689TH
30มีค.จัดส่งคุณ.สุรีย์
14222 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:41น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822675TH
30มีค.จัดส่งคุณ.วรทิพย์
14250 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:35น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822661TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ระวิ
>แจ้งข้อมูลเฉพาะให้ตัวแทนฯรับทราบ> ช่วงกพ.ทางจีนหยุดยาวเพราะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงส่งผลให้สินค้าพรีรอบนี้เกิดความล่าช้าจากกำหนดการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าของตัวแทนฯได้ทราบถึงเหตุผลของความล่าช้าในสินค้าพรีรอบนี้ ดังนั้นในซองพัสดุทางร้านจึงได้พิมพ์ใบแปะแจ้งอธิบายเกี่ยวกับความล่าช้านี้ไว้แล้วค่ะ
14230 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:29น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822658TH
30มีค.จัดส่งคุณ.มัณฑนา
>แจ้งข้อมูลเฉพาะให้ตัวแทนฯรับทราบ> ช่วงกพ.ทางจีนหยุดยาวเพราะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงส่งผลให้สินค้าพรีรอบนี้เกิดความล่าช้าจากกำหนดการจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าของตัวแทนฯได้ทราบถึงเหตุผลของความล่าช้าในสินค้าพรีรอบนี้ ดังนั้นในซองพัสดุทางร้านจึงได้พิมพ์ใบแปะแจ้งอธิบายเกี่ยวกับความล่าช้านี้ไว้แล้วค่ะ
14336 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:20น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622244TH
30มีค.จัดส่งคุณ.สุดารัตน์
14312 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:11น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822644TH
30มีค.จัดส่งคุณ.พรพรรณ
14302 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 05:03น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822635TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ระเมียร
14219 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 04:54น.
พัสดุลงทะเบียน (แปรผันตามจำนวน) RI480822627TH
30มีค.จัดส่งคุณ.มาลัย
14236 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 04:03น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622235TH
30มีค.จัดส่งคุณ.ครินธร
14297 1 วันที่ผ่านมา
30 มี.ค. 2558 03:57น.
พัสดุEMS (แปรผันตามจำนวน) EL848622227TH
30มีค.จัดส่งคุณ.วิรัต
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 10327 พัสดุ

เจ้าของเว็บ:Meme,Pairin Theptawat

เว็บไซต์:www.meme-yookyikshop.com

อีเมล:meme-yookyikshop@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์:0837977970

เวลาทำการติดต่อ:11.00-23.30 น.

^_^ ค้าขายดี เฮงๆ รวยๆ ^_^

-- ขอขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ --

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOGIN ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า 

สมาชิกที่ LOGIN เรียบร้อยแล้วสามารถดู> ORDER.IDรายการสั่งซื้อ/แจ้งชำระเงิน/ยกเลิกสินค้า/เช็คสถานะ/เช็คเลขพัสดุ> ได้ที่ 1.มุมสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

● Pre-Order ราคาขายส่ง สั่งได้ไม่มีขั้นต่ำ [8029]

 
 เมค้าขาย ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ดูแลเอาใส่ใจ กันเอง บริการด้วยความเต็มใจ เป็นคนพูดตรง ตอบตรง ฟัง/อ่าน บางท่านอาจว่าแรงและดุดัน แต่ทำการค้าอยากให้สบายใจกันทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าทุกท่าน พูดคุยมา ติดต่อ สอบถาม สงสัย โทรติดต่อเมได้ตลอด ทุกคำถามยินดีตอบ 
 
ผู้หญิงทุกคนชอบของสวยงาม ยิ่งได้ใส่ของสวยๆในราคาที่ไม่แพงยิ่งชอบ
ผู้หญิงเรามีความสุขกับการแต่งตัว มีความสุขกับการช็อปปิ้ง อยากได้สินค้าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ทางร้านเมขายสินค้าในราคาส่งซึ่งถูกอยู่แล้ว คุณภาพสินค้าสมเหตุสมผลกับราคา
ขอให้ทุกๆท่าน
สนุกกับการช้อปปิ้ง
สุขทางกายกับการแต่งตัวสวย
สุขทางใจสำหรับแม่ค้าที่รับสินค้าทางร้านไปขายต่อและสร้างกำไรรายได้ให้ตัวท่านเอง 
 
ลูกค้าทุกท่านมีกำลังสามารถสั่งซื้อได้
ซื้อปลีก 1 ตัว ซื้อใส่เองคุ้มค่ะ
ซื้อส่งรับไปขายก็สร้างกำไรรายได้้ ได้อีก
ตัวแทนก็อปรูปไปขายก็มีรายได้ กำไรกันได้โดยไม่ต้องลงทุน 
 
ทางร้านยินดีตอบทุกคำถาม ขอแค่เรื่องของอารมณ์ กรุณาใช้น้ำเสียงที่สุภาพ เลี่ยงคำถามแบบประชดประชัน  
ทางร้านบริการสุภาพ กันเอง ไม่เครียด ต้องการค้าขายด้วยความสบายใจ 
ถ้าท่านมาสืบราคา ที่ไหนถูกกว่า ซื้อที่นั่นเลยค่ะ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง
 
ท่านใด ที่โทรเข้ามาพูดคุย โทรมาถาม ส่ง whatsapp มาถาม นู่นนี่นั่น
เพื่อสืบอะไรบ้างอย่างก็แล้วแต่ท่าน
เมบริการตอบด้วยความเต็มใจ แต่ใคร่คิดสักนิด
ถ้าท่านทำอะไรด้วยใจ บริการพูดคุยกับลูกค้าให้ดี ซื่อสัตย์ จริงใจ
ไม่หนีหาย แค่นี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสืบอะไรเลย
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอบคุณทุกท่านค่ะ

ที่แวะมาเยี่ยมชมสินค้าทางร้าน

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน

แล้วแวะมาใหม่นะคะ 

สนใจแปะแบนเนอร์ส่งอีเมลหรือข้อความติดต่อทางร้านได้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

หน้าที่เข้าชม4,606,822 หน้า
ร้านค้าอัพเดท31 มี.ค. 58
Go to Top